måndag 9 juni 2014

En otäck sanning avslöjas i Frankrike och EU kommissionens mörkläggning!I september år 2012 släppte en respekterad vetenskaplig facktidskrift, Food and Chemical Toxicology, en studie gjord av en grupp forskare under ledning av professor Gilles-Eric Séralini vid Caen University i Frankrike. Resultatet av studien sände chockvågor över världen. Råttorna uppvisade cancertumörer, honorna utvecklade ofta brösttumörer, sjukliga förändringar i vävnader, nedsatt funktion i hypofysen, blodstockning i levern och balansen av könshormonerna förändrades.


Séralinis grupp hade just avslutat världens första utfodringsstudie gällande effekten av föda bestående av genetiskt modifierad majs (GMO-majs) på över 200 råttor under en period på hela två år till en kostnad av tre miljoner euro. Efter en fyra månader lång process med en expertgranskning gjord av vetenskapligt kvalificerade kollegor och två års forskning i absolut hemlighet för att undvika påtryckningar från branschen, publicerades slutligen studien.

Det som kanske var mest förvånande var det faktum att Séralini-studien var den första långvariga studie i världen av effekterna av gm-föda, efter nästan två decennier av omfattande spridning av gm-grödor.Ingen annan hade dittills genomfört tester under en råttas hela tvååriga livslängd - ingen regering, inget universitet, inte Nestlé, Unilever, Kraft Foods eller någon liknande jättelik livsmedelskoncern som vänder sig till slutanvändare och som använder genetiskt modifierade organismer (GMO) i sina produkter.

Alla tidigare studier var kortvariga och pågick bara under tre månader eller mindre, en alldeles för kort tid för att bestämma de eventuella effekterna av en gm-föda, något som Séralini-studien på ett dramatiskt sätt bekräftade.

En omedelbar motattack drar igång

Inom några timmar efter offentliggörandet av Séralini-studien, drog en samordnad global mediekampanj i gång för att misskreditera slutsatserna. Inga fakta presenterades, bara typiska påståenden om att undersökningen var ”ovetenskaplig”. I oktober år 2012, bara några dagar efter att Séralini-studien släpptes, tvingades en ledande EU-tjänsteman, maltesaren John Dalli, EU-kommissionär för hälsa och konsumentpolitik i Bryssel, att avgå i en skandal om tobakslobbygruppernas missbruk av sitt inflytande.

Dalli var en ivrig förespråkare för GMO-industrin. Detta tydde på att de lobbygrupper i Bryssel som förespråkade GMO kanske inte bara tänkte på EU- medborgarnas välmående. Det var okänt om Dalli hade tagit emot mutor från dessa lobbygrupper. Det faktum att mutor från industrin är vanliga i Bryssel var vida känt.


Och de ”oberoende” experterna vid EU:s officiella rådgivande organ för livsmedelssäkerhet, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), fördömde Séralini-studien av Monsantos NK603 majs, till och med innan det hade gjorts en oberoende jämförbar långtidsstudie för att verifiera eller vederlägga den.

Det som de flesta EU-medborgare inte kände till var det faktum att EFSA:s vetenskapliga styrelseledamöter hade avslöjats av undersökande organisationer för att ha direkta och indirekta band till samma GMO-industri som de är ansvariga för att övervaka, däribland frontorganisationer för Monsanto.


Det mönster som fanns hos de ansvariga EU-tjänstemän som övervakade européernas folkhälsa och livsmedelssäkerhet var fullt av korruption och köpt inflytande.

För de som känner till Monsantos hänsynslösa strategier och den globala agrokemiska kartellen bakom GMO, kom attacken på den historiskt betydelsefulla och vetenskapligt gjorda Séralini- studien inte som någon överraskning.

Hela historien om kommersialiseringen av patenterade genetiskt manipulerade utsäden av majs, sojabönor, raps, bomull och otaliga andra grödor, har, ända sedan det första offentliggörandet av GMO i USA år 1992, varit full med fall av mutor av regeringstjänstemän, forskarkorruption, officiella påtryckningar på EU och andra länder från USA:s utrikesdepartement och bedrägliga
reklamkampanjer - allt för att övertyga världen om de falska påståendena om att GMO:
var svaret på världssvälten”, eller att gm-grödor och herbicider (växtdödande kemiska ämnen) ”var vänligare mot miljön” än vanliga grödor.


EU-kommissionens mörkläggning – Svängdörrarna i Bryssel

Séralini-studien från september år 2012 hade expertgranskats, och den publicerades i en högt respekterad internationell vetenskaplig tidskrift efter en sådan granskning. Vad var svaret från EU-kommissionen och EFSA? Ingenting mindre än svekfullt bedrägeri och mörkläggning av att de hade blivit korrumperade av Monsantos GMO-lobbygrupper.


Den 28 november år 2012, bara några veckor efter att studien hade publicerats, utfärdade EFSA i Bryssel ett pressmeddelande med följande slutsats: ”Allvarliga brister i utformningen och metodiken i en studie av Séralini innebär att den inte uppfyller vedertagna vetenskapliga normer och att det inte finns någon anledning att på nytt granska tidigare säkerhetsbedömningar av den genetiskt modifierade NK603-majsen.”

En svensk inom EFSA uttalar sig till gm-majsens fördel


Svensken Per Bergman, som ledde EFSA:s arbete, sa: ”EFSA:s analys har visat att bristerna i studien av Séralini innebär att den är av otillräcklig vetenskaplig kvalitet när det gäller riskbedömning. Vi anser att slutförandet av denna utvärderingsprocess har bringat klarhet i frågan.” Men inget kunde ha varit längre från sanningen…

Som minimum ska försiktighetsprincipen i fall där det finns risk för allvarliga skador på befolkningen förordna att EU-kommissionen och EFSA omedelbart beordrar ytterligare seriösa, oberoende långtidsstudier för att bevisa eller motbevisa resultaten, som i fallet med Séralini-testerna. Men denna vägran att på nytt granska sitt tidigare beslut att godkänna Monsantos gm-majs, oavsett vilka brister som kanske eller kanske inte fanns i Séralini-studien, antydde att EFSA kanske åtminstone försökte skydda de GMO-förespråkande agrokemiska lobbygrupperna.


I stället för att skapa tydlighet, gav EFSA:s uttalande än en gång näring åt EFSA:s kritiker som länge hävdat att forskarna i EFSA:s GMO-panel hade uppenbara intressekonflikter med just de GMO-lobbygrupper som företrädde de GMO-jättar som EFSA skulle reglera.


Corporate Europé Observer, en oberoende grupp som övervakar företag inom EU, noterade följande angående svaret från EFSA:
EFSA misslyckades med att korrekt och öppet utse en panel av forskare som var bortom alla misstankar om intressekonflikter; och man misslyckades med att inse att det undergräver dess trovärdighet när man har ett möte med Europas största lobbygrupp för bioteknik-industrin för att diskutera riktlinjer för riskbedömning av GMO precis mitt under en granskning av EU.

Över hälften av de forskare som deltog i den GMO-panel som på ett positivt sätt granskade Monsantos studie om GMO-majsen år 2009, vilket ledde till att den godkändes i hela EU, hade intressekonflikter med bioteknikindustrin - ett faktum som var mer skadligt för EFSA:s lumpna mörkläggning på uppdrag av Monsanto.

*EU har tills idag godkänt 38 gm-utsäden.

Vi tackar William Engdahl för hans fantastiska arbete med att kartlägga GMO industrin och jättarna/personerna bakom det världsomspännande vansinnesprojekt.

William Engdahl skriver i sin bok: ”Om du värdesätter din familjs, dina vänners och barns hälsa, har du ett moraliskt ansvar för att motbevisa det du kommer att läsa (i hans bok) och sedan avfärda det, och om du inte gör det, får du ta ansvar för konsekvenserna av spridningen av GMO över hela vår planet

Köp och läs William Engdahls bok " Hotet mot livet" som du finner hos Adlibris


 
Sverige utförde det första ingreppet i vetes avsmassa. Manipulering av kromosomer hos spannmål ledde till att världens första GMO-produkter omedvetet skapades med start redan år 1901 i Sverige! Effekterna av denna kromosomförändring skulle komma att yttra sig som mängder av nya sjukdomar. Detta nya vete spreds snabbt över vårt land men även i övriga västvärlden där även Sverige hade ett finger med i spelet.

Exempelvis reste svenska forskare till Egypten redan på 1920-talet och var dessa behjälpliga med manipulering och odling av vetet, år 2012 bad Egyptens hälsoministerium omvärlden om hjälp med en skenande diabetesproblem och övervikt. Svensk växtförädling/manipulering är idag etablerad i mer än 50 länder runt om i världen...Referenser:

Séralini, G.-E., et al., Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food Chem. Toxicol. (2012)

EFSA, Séralini et al. study conclusions not supported by data, says EU risk assessment community, pressmeddelande från EFSA, 28 november 2012

Claire Robinson och Jonathan Latham, Ph.D., The Goodman Affair: Monsanto Targets the Heart of Science, 20 maj 2013

Claire Robinson, Journal retraction of Séralini study is illicit unscientific and unethical, GM Watch, 27 november 2013

6 kommentarer:

 1. Jo... - genmanipulerad föda gäller det ju att i görligaste mån undvika att stoppa i sig - som jag ser det.

  SvaraRadera
 2. Det var en av de mest klargörande artiklar jag ännu har läst om detta oansvariga svek mot mänsklighetens strävan efter hälsa och sund mat. Tack!

  SvaraRadera
 3. Varför har man låtit företag inom GMO området få leka som de gjort hitills och när tusan skall man förbjuda mutor inom EU's toppar?
  Det är vansinnigt att man tillåter något utan att kontrollera på drygt 20 år om det är farligt eller inte och när man väl har fått fram en rapport så göms den medvetet utav någon falsk person. Sköter man sina jobb på det här viset så borde de inte få ha jobben kvar.

  SvaraRadera
 4. Jag håller med Anonym, det var en utomordentligt välskriven artikeln. Jag har läst Engdahls bok och den är ett MÅSTE för den som vill orientera sig om GMO. Jag skrev en artikel som publicerades i DSM, nr 2/2014, men den finns också på http://www.piahellertz.com/Hotet_mot_livet.pdf för den som vill ha snabb inblick.

  SvaraRadera
 5. Fruktansvärt att detta förkommer, och att det då finns
  personer som då
  heller tar emot mutor och utsätter tusentals människor för risker till mängd sjukdomar, Nä inför skampålen och sätt dessa människor väl förankrad mitt på torget

  SvaraRadera
 6. Det blir bara mer och mer tydligt att Europas största idioter sitter i Bryssel. Vi har satt dom där och betalar till och med deras löner. Inte så klokt.......

  SvaraRadera