måndag 2 juni 2014

GMO-majs som preventivmedel- inbyggt spermiedödande medel!


Amerikansk Associated Press skrev 2001:
"I ett växthus undanstoppat i Indianapolis blomstrar majs som är konstruerad för att ge de aktiva ingredienserna i majsen som bekämpar herpes och dödar spermier.Kan du tänka vad som kunde hända om spermiedödande majs bara släpps lös i miljön så där?'' Sade Jeanne Merrill på Greenpeace.

Vissa företag lurar grödor att acceptera mänskliga gener skarvade in i växternas DNA. En önskan om att att framställa ett preventivmedel har Epicyte Pharmaceuticals Inc. I majsens arvsmassa/DNA ympas en genetisk defekt som finns i en del kvinnor med målet att göra att växten generera ett protein som dödar sperma."Att sakta ta livet av jordens befolkning...
Att USA och speciellt Rockefellers med svansen av bio/kemiföretag är ute efter att lägga världen för sina fötter genom att sprida GMO grödor (genetiskt manipulerade) kan vi nog vara ganska på det klara med vid detta laget. De vill ha kontrollen över baslivsmedel för att säkra inkomsterna för USA nu när oljan inte ger lika mycket längre.

Rockefellers har i många år varit besatta att reducera så många som möjligt av jordens innevånare, och lyckas man införa GM-grödor i alla länder kan man kontrollera även folket. Via avancerad genteknik har man lyckat att förse arvsmassan hos majs med spermiedödande medel, dvs den som äter av detta bildar antikroppar mot sina egna spermier som förstörs och även kvinnans kropp kommer att stöta bort spermier så befruktning uteblir.

Den andra faran är att USA kan stänga av länder från att få köpa GM-utsäde och på så vis kan man genom utpressning framtvinga svält.

En mycket speciell sorts majs.
Frågan blev då hur denna framtidsutsikt skulle kunna överföras till den långsiktiga strategin för global befolkningsminskning hos Rockefeller Foundation, Ford Foundation och viktiga personer inom det amerikanska etablissemanget? Man skulle snart finna ett möjligt svar.

I september 2001 höll ett litet privatägt bioteknikföretag, Epicyte Pharmaceutical, en presskonferens i San Diego för att göra ett uttalande om sitt arbete. Epicyte rapporterade att man framgångsrikt hade skapat den ultimata gm-grödan - ett preventivmedel i form av majs. För att kunna göra det hade man tagit antikroppar från kvinnor med en sällsynt sjukdom som kallas immuninfertilitet, isolerat generna som reglerade produktionen av de antikroppar som orsakar infertilitet, och, med hjälp av genteknik, fört in generna i vanliga majsfrön som används för att odla fram majsplantor.
”Vi har ett drivhus fyllt med majsplantor som tillverkar antikroppar mot spermier”, skröt Epicytes president, Mitch Hein.

Vid tidpunkten för detta dramatiska uttalande, som i stort sett passerade utan kommentarer i världens stora medier, hade Epicyte ingått ett strategiskt gemensamt forsknings- och licensieringsavtal med Dow Chemical Company, den tidigare producenten av agent orange som användes i Vietnam, genom Dow Agro Sciences, en av de tre gentekniskt inriktade agroindustriella utsädesjättarna i USA.

Syftet med denna gemensamma satsning var, meddelade företaget vid denna tidpunkt, att kombinera Epicytes tekniska genombrott med Dow Agro Sciences ”styrka inom tillämpningen av genteknik på grödor”. Epicytes produktkandidat, antikropparna, höll på att omvandlas i majsen. Företagen Epicyte och Dow hade kommit överens om ett fyraårigt program för att undersöka faktorer som påverkar uttryck, stabilitet och ackumulering av antikroppar i transgena växter.

Epicyte hade också undertecknat ett samarbetsavtal med företagen Novartis Agriculture Discovery Institute (Syngenta) och Reprotect LLC från Baltimore i Mayland, för att utveckla andra antikroppsbaserade mikrobicider“’ för användning i preventivmedel.

Den 6 oktober 2002 rapporterade CBS News att USDA, samma amerikanska myndighet som hade varit så energisk när det gällde att utveckla terminatortekniken, även hade finansierat 32 fältförsök runt om i landet för odling av läkemedel och läkemedelssubstanser i olika grödor. Den amerikanska regeringens fältförsök innefattade Epicytes spermiedödande majsteknik. Det som inte avslöjades var att USDA också gjorde resultaten från fältstudierna tillgängliga för forskare vid USA:s försvars-departement genom sina många biologiska forskningslaboratorier, som till exempel Edgewood Chemical and Biological Center i Maryland.

Tidigare har produktion av antikroppar för preventivmedelsändamål krävt dyra anläggningar som har kostat uppemot 400 miljoner dollar för ultrasterila speciella jäsningsförhållanden, då man har använt bakterier från hamsterägg som källa till antikropparna. Epicyte hävdade att man kanske bara behövde 40 hektar majsmark för att odla den speciella spermiedödande gm-majsen som producerade en avsevärt större mängd antikroppar för det spermiedödande medlet till en kostnad av bara några få miljoner dollar, en minskning av kostnaderna med cirka 90 procent.


Vid tidpunkten för det korta offentliga uttalandet, som presenterades som ett bidrag till att lösa problemet med överbefolkningen i världen, beräknade Epicyte att denna spermiedödande majs skulle bli kommersiellt tillgänglig under 2006 eller 2007.

Efter pressmeddelandet försvann diskussionen om Epicytes genombrott med att skapa majs som skulle döda mänskliga spermier. Själva företaget köptes upp i maj 2004 av Biolex, ett privat bioteknikföretag från Pittsboro, North Carolina. Inget mer hördes i medierna om utvecklingen av spermiedödande majs, och ämnet försvann ur sikte.

Rykten gick att forskningen fortsatte på hemlig basis på grund av de explosiva politiska effekterna av kommersialisering av majs som skulle göra män sterila om de konsumerade den. Mexikanska jordbrukare var redan i uppror över den otillåtna spridningen av genetiskt förändrad majs in i de mexikanska majsrikedomarnas hjärta i delstaten Oaxaca.

Det krävdes ingen större ansträngning för att föreställa sig konsekvenserna om majs - ett baslivsmedel för de flesta mexikaner - skulle komma att innehålla Epicytes spermiedödande antikroppar. ”Får det lov att vara några spermiedödande majskolvar? Eller kanske "en mördartortilla, herrn?” Eller vad sägs om en skål med cornflakes? Skaparen av cornflakesföretaget Kellogg Company var också, tillsammans med John D. Rockefeller Jr, en av grundarna till och beskyddarna av American Eugenics Society nästan ett sekel tidigare.

Från terminatorteknikens självmordsfrön till den spermiedödande majsen började det nu stå klart varför mäktiga elitkretsar i USA, som själva var enormt rika och till stor del obeskattade tack vare Bushadministrationens skattesänkningar, som en strategisk prioritering stödde införandet av genetiskt modifierade utsäden i världens näringskedja. 

Denna elit innefattade inte bara Rockefeller- och Fordstiftelserna och de flesta andra stiftelser som var knutna till de stora privata familjeförmögenheterna hos de rikaste familjerna i Amerika. Den inkluderade även USA:s utrikesdepartement, Nationella säkerhetsrådet, USDA, och de politiskt ledande kretsarna inom IMF och Världsbanken, tillsammans med olika FN-organ, vilka inkluderade WHO och FAO.

Människorna i Rockefeller Foundation menade verkligen allvar med att vilja lösa världssvältens problem genom den världsomspännande spridningen av genetiskt modifierade utsäden och grödor. Det var bara det att den metod de utgick ifrån för att göra detta riktade in sig på en lösning på ”utbudssidan” snarare än på ”efterfrågesidan”. De var ute efter att begränsa befolkningen genom att sikta in sig på människans själva fortplantningsprocess.

Alla skeptiker som tvivlade på deras avsikt behövde bara titta på stiftelsens samarbete med FN-organet WHO i Mexiko, Nicaragua, Filippinerna och i andra fattigare utvecklingsländer. Där blev Rockefeller Foundation, som ordspråket lyder, "ertappat med handen i kakburken".

Frågan är nu om man lyckats att införa denna spermiedödande egenskap i även annat spannmål? Man är oerhört skickliga och har kartlagt arvsmassan hos nästan all förekommande gröda från majs, ris till vete, med mera. Kan vi vara säkra på vad vi stoppar i oss ? VEM kan kontrollera detta och HUR ska man gå tillväga när amerikanerna har patent på dessa grödor som hotar livet på planeten? Hur kan vi vara säkra på att dessa grödor inte sprider sig runt om på vårt klot och beblandas och smittar annan gröda?

LRF-ungdom är positiva till att GMO-gröda odlas i Sverige efter sin "informationsresa" till USA där de träffade bla representanter för GMO-jätten Monsanto. :http://blogg.lrf.se/ungdom/blog/gmo-ett-vagskal-till-framtiden/

Det är dags att gå man ur huse och protestera mot detta och den ödeläggelse som GMO gröda kommer att innebära i längden...


EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbruk !!

Om vi skriver på detta avtal tappar vi kontrollen över vår mat, på tallriken hamnar GMO utan vår vetskap och vårt jordbruk kommer att dö sotdöden. Detta är något som mörkas av politiker, av media och LRF flyter tyst och bekvämt med de monetära strömmarna. Ynkligt! 


Det är dags att vakna upp ur Tv-soffan och det bedövande flödet av nonsens och skaffa sig information om vad som försiggår i verkligheten och bakom ryggen på massorna. Det är hög tid att protestera mot GMO som är ett hot mot oss alla och kommande generationer...

 

Handelsavtalet (TTIP) öppnar upp för GMO och om Sverige i demokratisk anda ångrar sig och vill stänga ute GMO, så kan privata företag stämma Sverige och utkräva stora skadestånd (skattepengar).

Det finns en politisk majoritet och naivitet för att skriva på detta avtal (!) och ledningen i LRF är positiv till GMO (?). LRF har redan öppnat upp dörren för GMO i Sverige genom ett policybeslut.

För en spottstyver vill de sälja ut svenska bönders viktigaste konkurrensfördel (GMO-fritt), de öppnar upp för bidöd, cancer och infertilitet.


  
DETTA VANSINNE KAN ENDAST DU STOPPA. Genom att endast rösta på partier som säger NEJ till GMO vid valet 2018 och genom att inte köpa mejerivaror och kött från djur utfordrade med GMO.

Rune Lanestrand har skrivit en insiktsfull krönika och bjuder också på en inblick i hur LRF hanterar GMO-frågan, som de bekvämt sopar under mattan. Sannolikt för att de inte har några bra argument för GMO.

LRF måste städas och precis som trappor, så börjar man uppifrån. Det är upp till lantbrukarna att se till att de har en ledning som inte säljer ut dem.

Allt bottnar i okunskap om GMO och i girighet. Kryddat med följsamhet, att inte avvika utan göra som de andra.

http://www.kostdemokrati.se/runelanestrand/2014/05/30/eus-handelsavtal-med-usa-dodsstoten-for-svenskt-jordbruk/

*Läs mer i William Engdals förträffliga bok som alla bör läsa "Hotet mot livet" som du finner hos AdlibrisReferenser:

Letter from Daniel G. Amstutz, Undersecretary for International Affairs and
Commodity Programs, U.S. Department of Agriculture, published in Choices,
Fourth Quarter, 1986, p. 38.

Who's Who in Corporate Agribusiness, http://www.electricarrow.com/CARP/
tiller/archives/backlog.htm, 3 April 1997.

Eugene W. Plawiuk, "Background on Cargill Inc., the Transnational Agribusiness
Giant", Corporate Watch: GE Briefings, http://www.archive.corporatewatch.org,
November 1998.
Lori Wallach and Michelle Sforza, The WTO: Five Years of Reasons to Resist
Corporate Globalization, Seven Stories Press, New York, 1999, p. 45.

Edward A. Evans, "Understanding the WTO Sanitary and Phytosanitary
Agreement': EDIS document FE492, Department of Food and Resource Economics,
Florida Cooperative Extension Service, UF/IFAS, University of Florida, Gainesville,
FL., August 2004, http://edis.ifas.ufl.edu. Evans notes: "The United States feared
that, with a reduction in the use and levels of these support measures, some
importing countries might turn to technical trade barriers (notably SPS measures)
as a means of allowing them to continue providing support to their farming community.
Consequently, the intent of the Agreement was to ensure that when SPS
measures were applied, they were used only to the extent necessary to ensure food
safety and animal and plant health, and not to unduly restrict market access for
other countries." Who would determine "extent necessary" were the tribunals of
the WTO.

World Development Movement, GMOs and the WTO: Overruling the Right to
Say No, http://www.wdm.org.uk, London, November 1999. See also, Edward A.
Evans,op.cit. World Development Movement, op.cit.

Anup Shah, Food Patents-Stealing Indigenous Knowledge?, http://www.globalissues.org, 26 September 2002.

GRAIN, Genetech Preys on the Paddy Field, http://www.grain.orglseedlingl
?id=33, June 1998. See also Thai Jasmine Rice and the Threat of the US Biotech
Industry, News Release, http://www.biotech-info.net/wescotcthai_rice.pdf.

GRAIN, op. cit. The report notes :"Although it is IRRI's policy not to patent
either the germplasm collected from farmers' fields or the products of its conven
tional breeding work, it cannot prevent those who access their collections from
doing so. This laissez faire policy has translated into the appropriation of part of
farmers' rice germplasm by the private sector. For example, a US breeding company,
Farms of Texas, made some minor modifications on IRRI's IR8 and patented it
for exclusive sale in the United States. In early 1998, that company, now named
RiceTec, caused public outrage by obtaining a patent on Indian and Pakistani
Basmati rice:"

United States Supreme Court, ].E.M. Ag Supply V. Pioneer Hi-Bred, 122 S.Ct.
593,2001. Also for background, "CAFC Decision in Pioneer Hi-Bred International,
Inc. vs. J.E.M. Ag Supply, Inc. et al.", Biotechnology Law Report, April 2000,pp.
281-289. The issue which the Supreme Court decised in favor of Pioneer Hi-
Bred's claim to patent rights for genetically manipulated plants was accepting a
ruling of the US Court of Appeals, which had upheld a lower court ruling that
patents on Pioneer genetically engineered corn seed were valid. The court concluded
that title 35, section 101 of the United States Code (part of the Patent Act)
"includes seeds and seed grown plants."
This section states that "who lever
invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition
of matter, or any new and useful improvement thereof;' can get a patent
to protect their work. The Supreme Court ruled in favor of Pioneer, in effect
upholding the right of a seed company to achieve iron clad protection for its bioengineered products by allowing general utility patents in addition to a PVPA
(Plant Variety Protection Act) certificate." Also, Edmund J. Sease presents an excellent
legal review of the process in Edmund J. Sease, "History and Trends in
Agricultural Biotechnology Patent Law from a Litigator's Perspective", Seeds of
Change Symposium Banquet, http://www.ipagcon.uiuc.edu, University of Illinois,
Chicago, 9 April 2004.

Robert B. Shapiro, cited in Richard A. Melcher et al., "Fields of Genes': Business
Week, 12 April 1999.

John Vidal, "Monsanto Dumped Toxic Waste in UK", The Guardian,February 2007.

Meryl Nass, op. cit.

Press Release, DuPont and Pioneer Hi-Bred International, Inc., Merger
Completed, Delaware, 1 October 1999.

Dow Chemical Company, Quarterly Report, in http://www.dow.com/
financial/n!ports/07 q 1 earn.htm.

Michigan Department of Environmental Quality, "Soil Movement Advisory",
Environmental Assessment Initiative, Information Bulletin #3, June 2003.

Testimonials from Dow Midland employees about effects of dioxin are available
on http://www.studentsforbhopal.org. On documentation of Dow Corning's
defective silicone breast implants, for which the company had to pay $3.5 billion
in damages to thousands of victims, see Implant Veterans of Toxic Exposure, yukonmom47.tripod.com/index.html.

Quoted in Arundhati Roy, "The Loneliness of Noam Chomsky", The Hindu,
24 August 2003. A US Vietnam veteran is attributed with this perverse but descriptive
quote about the development of Napalm: "We sure are pleased with those
backroom boys at Dow. The original product wasn't so hot-if the go oks
[Vietnamese 1 were quick they could scrape it off. So the boys started adding polystyrene-now it sticks like shit to a blanket. But then if the gooks jumped under
water it stopped burning, so they started adding Willie Peter (white phosphorus)
so's to make it burn better. It'll burn under water now. And just one drop is enough;
it'll keep on burning right down to the bone so they die anyway from phosphorus
poisoning:' See also "Protesting Napalm", Time,S January 1968. During the rising
antiwar protests which cost Lyndon Johnson his Presidency, Dow Chemical became
the symbol of the brutality of the American war machine. The company refused
to cease production of napalm, despite the fact it represented 0.5% of gross
revenues.

Dow Agrosciences Lie, Plaintiff-Appellee Versus Dennis Bates et al., United States
Court of Appeals, Fifth Circuit, 11 June 2003.

Der Spiegel, 8 February 2004. Gottfried Glockner as interviewed by Klaus Faissner, "Der Genmais und das grosse Rindersterben", Neue Bauernkoordination Schweiz, http://www.nbks.ch/
abstiml gentechmais_rindersterben.html#.

Gottfried Glockner, in a letter to the author, Gentechnik Mais, 3 February
2007.

Klaus Faissner, Gentechnik oder Bauern?, http://www.arge-ja.at/gentechnik
_landwirtschaft_faissner.html.

ETC Group Communique, Syngenta-The Genome Giant?, http://www.etcgroup.org., January/February 2005.

Investigate, New Zealand, January/February 2001.

Elmo R. Zumwalt, quoted in Meryl Nass, Monsanto's Agent Orange: The
Persistent Ghost from the Vietnam War, http://www.organicconsumers.org/
monsantol agentorange0321 02.cfrn#What.

Cate Jenkins, "Criminal Investigation of Monsanto Corporation-Cover-up
of Dioxin Contamination in Products-Falsification of Dioxin Health Studies",
USEPA Regulatory Development Branch, November 1990. See also "The Legacy
of Agent Orange", BBC News, World Edition, 29 April 2005, transcript in
home.clara.net/heurekal gaial orange.htm.

Cate Jenkins, quoted in "Fields of Genes: The Battle over Biotech Foods", This
Morning, CBC Radio, 3-7 May 1999. "Fields of Genes part 4", 6 May 1999,
http://www.nyenvirolaw.orglPDF ICBC-05-06-1999- FieldOfGenes-
TheBattleOverBiotechFoods.PDF.

The Monsanto Corporation has been accused of not listening to the groups
that would be responsible for marketing their Roundup Ready GMO soybean, as
they shipped tons of these beans to soy processors in Europe; in Nature
Biotechnology 14 (1996), 1627; Nature 384 (1996),203,301; NS (7 Dec 1996),5:
"A trade war nearly began between USA and Europe. Hans Kroner, secretarygeneral
of Eurocommerce, representing retailers in 20 European countries, recently
called for Roundup Ready to be segregated from other beans. Earlier in 1996,
European retail and wholesale groups had asked for separate streams for the
Roundup Ready. Retailers in France, Denmark, the Netherlands, and the United
Kingdom wanted segregation so that they could label the products appropriately.
German, Austrian, Finnish, and Swedish retailers wanted a separate stream so
that they could exclude genetically manipulated food either 'for the foreseeable
future' or 'until consumers are happy'." Cited in Food Safety Including GM Foods,
eubios.info/NBB/NBBFS.htm.

Clive James, "Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2004", IS
AAA, No. 32, 2004.

Sally Falon and Mary Enig, "The Great Con-ola", Nexus Magazine, http://
www.nexusmagazine.com.August-September 2002. The authors conclude: "canola
oil is definitely not healthy for the cardiovascular system. Like grapeseed oil, its
predecessor, canola oil is associated with fibrotic lesions of the heart. It also causes
vitamin E deficiency, undesirable changes in the blood platelets, and shortened lifespan
in stroke-prone rats when it was the only oil in the animals' diet. Furthermore,
it seems to retard growth, which is why the FDA does not allow the use of canola
oil in infant formula." http://www.nexusmagazine.com/articles/canola.html .

The Pew Charitable Trusts, Genetically Modified Crops in the United States,
pewagbiotech.org, August 2004.

Mae-Wan Ho and Lim Li Ching, "The Case for A GM-Free Sustainable World",
Independent Science Panel, London, 15 June 2003, p. 23, in http://www.foodfirst.orglprogs/global!ge/isp/ispreport.pdf.

Andrew Kimbrell, "Monsanto vs. US Farmers", The Center for Food Safety,
http://www.centerforfoodsafety.org Monsantovsusfarmersreport.cfm., Washington
DC, 2005, pp. 19-21.

Phil Angell, quoted in "Playing God in the Garden': New York Times Magazine,
25 October 1998. That was a direct contradiction of at least officially published
US government policy: "Ultimately, it is the food producer who is responsible for
assuring safety"-Food and Drug Administration, Statement of Policy: Foods
Derived from New Plant Varieties (GMO Policy), Federal Register, Vol. 57, No.
104,1992, p. 229.

Gordon Conway, The Rockefeller Foundation and Plant Biology, speech,
http://www.biotech-info.net/gordon_conway.html. 24 June 1999.
Network of Concerned Farmers, Will GM Crops Yield More in Australia?,
http://www.non-gm-farmers.com. 28 November 2004.
Gundula Meziani, and Hugh Warwick, "The Seeds of Doubt", The Soil
Association, http://www.soilassociation.org. 17 September 2002. A very comprehensive
scientific independent review of the claims and counter-claims of GMO
is the study of Mae-Wan Ho and Lim Li Ching, op. cit.
Gundula Meziani, op. cit.

Antonio Andrioli, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do SuI, Brazil, Private e-mail Correspondence, 27 January 2007, provided
on request by Friedel Kappes.

Charles M. Benbrook, "Biotech Crops Won't Feed Africa's Hungry", The New
York Times, II July 2003.

USDA, Agriculture Information Bulletin, 2001.

Geoffrey Bean, "Unborn Babies Could be Harmed by GMOs': The Independent,
8 January 2006.

Lynn J. Cook, "Millions Served", Forbes, 23 December 2002.

See also, GM Watch, Wambugu Wambuzling Again: Says GM Sweet Potato
a Resounding Success?, http://www.mindfully.orglGE/2004IWambugu-Wambuzling-
Again 17mar04.htm, 17 March 2004. Also, "Monsanto's Showcase Project in Africa
Fails", New Scientist, 7 February 2004. The article notes, "Three years of field trials
have shown that GM sweet potatoes modified to resist a virus were no less vulnerable
than ordinary varieties, and sometimes their yield was lower, according
to the Kenya Agricultural Research Institute. Embarrassingly, in Uganda conventional
breeding has produced a high-yielding variety more quickly and more
cheaply. The GM project has cost Monsanto, the World Bank and the US government
an estimated $6 million over the past decade. It has been held up worldwide
as an example of how GM crops will help revolutionize farming in Africa. One of
the project members, Kenyan biotechnologist Florence Wambugu (see New Scientist,
27 May 2000, p. 40), toured the world promoting the work."

GM Watch, ap. cit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar